Hjem
ASTRID M. URBYE
Astrid M. Urbye
Æresmedlem
Astrid M. Urbye har i mer enn 30 år arbeidet med showbusiness og artistformidling. Årene har gitt bred innsikt, erfaring og et kontaktnett som få innenfor denne bransjen kan vise maken til.
Evnen til å se kombinasjoner, finne løsninger og sørge for en perfekt gjennomføring henger nøye sammen med det perfekte ønskede resultat. Med et mangfold av artister og musikere kan hun dekke de fleste arrangementer. Astrid samarbeider med andre ledende norske agenter og har tilgang til de fremste norske underholdningskrefter. Et nært samarbeide med utenlandske agenter gir adgang til pianoentertainere i «eliteserien».
Astrid M. Urbye
Tamburbakken 17B
1440 Drøbak
Tlf: 64 93 48 30 E-post: astrid@amu.no
Fax: 64 93 48 29 Web: www.amu.no